Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Bioarcheologii, Zadanie 1 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/640/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 14.11.2011r. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ 8.11.2011

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03