Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na zakupie, dostawie i wymianie okien drewnianych i parapetów zewnętrznych w pomieszczeniach budynku UJ położonym przy ul.Ingadena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/218/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 03.07.2008, godz.10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 17.04.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03