Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oświetlaczy, wytrząsarek z wyposażeniem i analizatora gazowego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/683/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.11.2011r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2 i 3

     Ogłoszenie z dnia 02.12.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03