Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego,zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacjainfrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez UnięEuropejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura iŚrodowisko. Nr sprawy: CRZP/UJ/440/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do siwz

   Do Pobrania: Załącznik B do siwz

   Termin składania ofert: 28.12.2011 r., godz.: 10:00

   Uwaga: pytania i wyjasnienia, zmiana treści siwz. Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.12.2011 r., godz: 10:00 (godziny i miejsce bez zmian) )

   Do Pobrania: Ogłoszenie przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym: 2011-166836: OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - tekst jednolity

  (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.11.2011, 2011/S 213-347668)

   Uwaga: pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Uwaga: pytania i wyjaśnienia treści siwz - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.01.2012 r.  )

   Do Pobrania: Ogłoszenie przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym: 2011-176240 : OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

  (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.11.2011, 2011/S 213-347668)

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert na dzień 23.01.2012 r. )

   Do Pobrania: Ogłoszenie przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym: 2012-002748 : OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

  (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.11.2011, 2011/S 213-347668)

   Uwaga: pytania, wyjaśnienia, zmiana treści siwz. Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.02.2012 r., godz: 10:00 (godziny i miejsce bez zmian) )

   Do Pobrania: Ogłoszenie przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym: 2012-008057 : OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

  (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.11.2011, 2011/S 213-347668)

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012/S 78-127604)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03