Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy głowicy do mikroskopu z sondą skanującą STM/AFM (bez elektronicznego układu sterującego), pracującego w warunkach ultra wysokiej próżni i temperaturze pokojowej, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z usługą montażu i uruchomienia aparatury (z układem sterowania dostarczanym przez zamawaijącego), przetestowania jej w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego oraz przeszkolenia personelu naukowego w niezbędnym do pracy zakresie, nr sprawy CRZP/UJ/620/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 18.11.2011r., godz. 09:00, 24.11.2011r., godz. 09:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na przedłożone zapytania/sugestie oraz zmiany SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 16.11.2011r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na przedłożone zapytania/sugestie  )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 02.01.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03