Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 7.11.2011r na zakup i sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 (poza Collegium Medicum) Nr CRZP/UJ/690/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 16.11.2011r, godz.09:00 18.11.2011 r. godz. 09:00

  Modyfikacja SIWZ 10.11.2011 r.  Uwaga: 

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ po modyfikacji z dnia 10.11.2011

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03