Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem pomieszczeń konferencyjnych) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2011r., szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu - w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/712/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 17.11.2011r., godz: 09:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 08.12.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03