Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych przejazdu i podwórka wraz z wykonaniem instalacji niskoprądowych, w budynku Bursy im.St.Pigonia UJ, przy ul.Garbarskiej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/551/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert:  25.11.2011r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 08.12.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03