Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikrodźwigniowego, badawczego systemu sensorowego, dotycząca projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/709/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Termin składania ofert: 21.12.2011 r. godz: 12:00

   Uwaga: zmiana treści siwz - zmiana terminu składania ofert na dizeń 30.12.2011 r. godz: 10:00 )

   Do Pobrania: SIWZ - tekst jednolity

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

  (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.11.2011, 2011/S 217-354090)

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012/S 24-038357)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03