Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komory do prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych in vitro w warunkach kontrolowanej hipoksji na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.11.2011 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03