Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprężarek do instalacji agregatów wody lodowej, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/702/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 28.11.2011r., godz.10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 02.12.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03