Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem LCD 19

 • Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 19.06.2008, godz. 11:00

  ( Uwaga: modyfikacja SIWZ

   Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03