Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.11.2011r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy koncentratu płynu odkwaszającego w postaci tlenku magnezu (MgO) przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper dla Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej na potrzeby realizowanego przez Uczelnię projektu pn: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (działanie 11.1), dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Zakup obejmuje dostawę koncentratu MgO (tlenku magnezu) tj. zawiesiny tlenku magnezu w perfluoroheptanie (substancja organiczna) z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnych. Nr sprawy: CRZP/UJ/460/2011

  •  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03