Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci: komputera stacjonarnego typu desktop przeznaczonego do obliczeń numerycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym (monitorem, drukarką laserową, zasilaczem awaryjnym i zestawem sterowników) na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. R. Ingardena 3, nr sprawy CRZP/UJ/703/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.11.2011r., godz. 09:00

     Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03