Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/626,682,736,737/2011.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.11.2011r. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03