Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu gazowego z oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.11.2011r. )

   Termin składania ofert: 28.12.2011r., godz.12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 30.12.2011r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03