Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznej tektury bezkwasowej niezbędnej do długoterminowego przechowywania zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej zdigitalizowanych w ramach projektu pn: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/711/2011

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 25.11.2011 r. godz: 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03