Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/556,594,622,708/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.11.2011r. godz. 12:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ część I )

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania część II

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania część I

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania część IV

  Informacja o unieważnieniu postępowania w części III

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03