Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12-06-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech notebooków dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/206/207/208/2008)

 •  Termin składania ofert: 20.06.2008r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  ( Uwaga: Modyfikacja siwz w części II postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03