Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/681powt,722,723/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 28.11.2011r. 9:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03