Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • USŁUGI NIEPRIORYTETOWE: Ogłoszenie z dnia 18.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 6 prowadzących, których zadaniem będzie przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie, w Krakowie, w dniach 1-3 grudnia 2011r., spotkań adresowanych do łączników regionalnych (ok. 64 wizytatorów ds. ewaluacji), wedle modułów tematycznych podanych przez zamawiającego w treści SIWZ, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego, i oceny jakości pracy szkoły, etap III, nr sprawy CRZP/UJ/718/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.11.2011r., godz. 9:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03