Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.11.2011r. o przetargu nieograniczonym a wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 25 szt. monitorów LCD 22 calowaych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/744/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Termin składania ofert: 29.11.2011r., godz. 10:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 30.01.2012r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03