Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Bioarcheologii, Zadanie 1 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy: CRZP/UJ/640/2011cz.2powt.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 1.12.2011r. 9:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03