Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16-06-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem LCD dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/221/08

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 24.06.2008, godz. 11:00

     Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03