Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (tj. komputera przenośnego oraz zestawów komputerowych z monitorami) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do niniejszej SIWZ na potrzeby Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 9, nr sprawy CRZP/UJ/739/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 07.12.2011r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03