Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 sztuk komputerów przenośnych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, mieszczącego się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 9/11, nr sprawy CRZP/UJ/746/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08.12.2011r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postepowania

     Ogłoszenie z dnia 30.01.2012r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03