Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Grupy Pracowni Specjalistycznych dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (P65), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr sprawy: CRZP/UJ/710/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.01.2012 r. godz: 12:00

   Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.01.2012 r. godz: 12:00 (godziny i miejsce bez zmian) )

   Do Pobrania: OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE - ogłoszenie przesłane do publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym: 2011-166543

  Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.11.2011, 2011/S 229-371539

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012/S 17-026392)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03