Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym notebooków, urządzeń sieciowych w postaci routera i switcha, drukarki oraz zestawu komputerowego składającego się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem LCD 22 cali dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/747, 748, 749, 750 i 751/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 07.12.2011 r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03