Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/776,777/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08.12.2011 r. godz. 10:00

     ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03