Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/697/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 08.12.2011 r. godz: 12:00

   Uwaga: pytania i wyjaśnienia treści siwz - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 12.12.2011 r. godz: 12:00 (godziny i miejsce bez zmian) )

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03