Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera wraz z podłączonymi zasobami dyskowymi (macierz) przeznaczonego do rozbudowy istniejącego systemu obsługi poczty studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/759/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 09.12.2011 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03