Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka oraz tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w komplecie z rzutnikiem multimedialnym wraz z montażem oraz statyw dla aparatu/kamery dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/556,661/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 09.12.2011r. godz. 11:00

  Informacja o unieważnieniu postępowania w części I

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w części II - ponowny wybór

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03