Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 grudnia 2011r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów sieci infiniband do umożliwienia prowadzenia równoległych obliczeń kwantowochemicznych (program VASP) z wykorzystaniem istniejącego klastra komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3, Nr CRZP/UJ/762/2011r

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.12.2011r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03