Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi transportu różnych materiałów budowlanych, płyt meblowych i gotowych wyrobów stolarskich do budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 461/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.12.2011 r. godz: 12:00


     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03