Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.12.2011 r. o zamiarze zawarcia umowy, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę rocznych biletów na okaziciela InterCity PKP, tzw. złotych kart PKP, tj: 5 sztuk w klasie pierwszej i 5 szt w klasie drugiej, uprawniających do przejazdów kolejami w całym kraju z bezpłatnymi miejscówkami. Bilety (karty) będące przedmiotem dostawy przeznaczone będą na wyjazdy służbowe pracowników UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/786/2011.


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03