Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 5 grudnia 2011r na zakup i dostawę notebooka na potrzeby Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 - Nr CRZP/UJ/601/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.12.2011r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03