Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stołu przeciwdrganiowego dla Pracowni Specjalistycznej dla Biofizyki - Biofizyka Molekularna (P47) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/796/2011

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

     Termin składania ofert: 14.12.2011 r. godz: 12:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03