Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej, komputera PC, monitora LCD oraz skanera dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Oleandry 2A. Przetarg nr CRZP/222/08

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.06.2008, godz. 11:00

   Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03