Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kalibracyjnego źródła światła w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 15.12.2011 r., godz. 10.00 19.12.2011 r., godz. 10.0019.12.2011 r., godz. 10.00 21.12.2011 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i przedłużeniu terminu składania ofert

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedź na pytanie )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03