Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 7 grudnia 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Portalu Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/4a, 31-113 Kraków - Nr CRZP/UJ/791/2011r

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 15.12.2011r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03