Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 10 zestawów komputerowych na cele realizacji projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 15.12.2011 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Uwaga: Zawiadomienie o ponownej ocenie ofert i rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03