Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 08.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju grzewczego dla potrzeb kotłowni olejowej Ogrodu Botanicznego UJ oraz dla potrzeb kotłowni olejowej Obserewatorium Astronomicznego UJ Nr sprawy CRZP/UJ/765,766/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 16.12.2011r. godz. 11:0020.12.2011 r. godz. 11:00 22.12.2011r. godz. 11:00

  Modyfikacja SIWZ

   Uwaga: Zmiana terminu składania ofert )

   Uwaga: Zmiana terminu składania ofert )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienie SIWZ , zmiana terminu składania ofert

  Informacja o zmianie ogloszenia i zmianie terminu składania ofert

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03