Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych materiałów na opakowania ochronne dla zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej zdigitalizowanych w ramach projektu pn: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/799/2011.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.12.2011 r. godz: 11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03