Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 8.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/780/2011.

 •  Do Pobrania: Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 16.12.2011r. 13:00 20.12.2011r. 13:00

   Uwaga: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ )

   Uwaga: Ogłosznie o zmianie ogłoszenia )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz.1, cz.3

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w cz.5

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz.2 i cz.4

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03