Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym zewnętrznych dysków laptopa dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/698/2011 (powt.).

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu uwzględniającym jej modyfikację z dnia 16.12.2011 r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.12.2011 r. )

   Termin składania ofert: 19.12.2011r, godz.11:00 20.12.2011 r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03