Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zewnętrznych dysków twardych oraz pamięci USB dla potrzeb Archiwum UJ w Krakowie (31-007) przy al. Mickiewicza 22. Nr sprawy: CRZP/UJ/635/2011 (powt.)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.12.2011 r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu postępowania    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03