Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie modernizacji urządzeń multimedialnych sali wykładowej Przewiązka, ul. Św. Anny 6 (rzutniki, ekran, tablica interaktywna) - dostawa sprzętu, montaż i instalacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Termin składania ofert: 19.12.2011 r. godz. 10:00 21.12.2011 r. godz. 10:00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03