Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawów diagnostycznych oraz końcówek do pipet dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3 w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG- nr CRZP/809/2011r

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załcznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 21.12.2011r., godz.09:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.1

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.2

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03