Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/757 i 758/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

   Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu uwzględniającym jej modyfikację z dnia 19.12.2011 r.

   Termin składania ofert: 21.12.2011 r., godz. 11:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu części I postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03