Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy osobowego samochodu dostawczego, dla Wydawnictwa UJ, przy ul.Michałowskiego 9/2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/830/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.12.2011r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 19.12.2011r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 19.12.2011r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 330781 - 2011 data 14.12.2011 r. )

   Termin składania ofert: 28.12.2011r., godz.10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 25.01.2012r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03